Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

CÁC BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN 1 HÀ TĨNH THUỘC DỰ ÁN WB8
Hội thảo dự án WB8

Social Assessment for Hà Tĩnh subproject: SA of Subproject 1 WB8 Ha Tinh for disclosure.pdf

Resettlement Action Plan for Hà Tĩnh subproject: RAP of Subproject 1 WB8 Ha Tinh for disclosure.pdf

Environmental Social Impact Assessment Hà Tĩnh subproject: ESIA of Subproject 1 WB8 Ha Tinh FOR DISCLOSURE.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác