Trang chủWB8Tài liệu dự án

Hòa Bình, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH HÒA BÌNH

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP
VIỆT NAM(WB8)

Tải tài liệu để xem chi tiết:

Tiếng Anh20210114_ESIA Hoa Binh (ENG).doc

Tiếng ViệtHoa Binh phase 2 subproject-Final draft ESIA (VN version).doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác