Trang chủWB8Tài liệu dự án

TÀI LIỆU TỔNG HỢP "ESIA" VỀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) CỦA CÁC TỈNH

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

Tải tài liệu - cập nhật (download)                                                                         Ngày đăng/ cập nhật

07052019 DRSIP _ESIA_Dai Thang_Hoa Binh_(VIE) - Gui Bank.docx             15/01/2020

20191023 PHU VINH_QUANG BINH_ESIA_Updated.docx                                04/06/2019

20191023 PHU VINH_QUANG BINH_ESIA_Updated.docx                                04/06/2019

22042019 KHE CHE_QUANG NINH_ESIA_update (1).docx                               04/06/2019

DRaSIP-ESIA-Da Teh (Lam Dong) - Final VIE-22.7.2015.docx                            25/11/2019

DRSIP-ESIA-Thạch Bàn (Binh Dinh)-Final VIE-20.7.2015.doc                             28/03/2018

DRSIP-ESIA-Dai Thang (Hoa Binh)-Final VIE-20.7.2015.docx                            17/05/2019

DRSIP-ESIA-Dai Thang (Hoa Binh)-Final VIE-20.7.2015.docx                            15/01/2020

DRSIP_ESIA_DapLang_Quang Ngai_Final VIE-20.7.2015.doc                            1/11/2018

DRSIP_ESIA_Ho Ban (Phu Tho)-Final VIE- 20.7.2015.doc                                    30/10/2018

DRSIP_ESIA_Khe Che-Quang Ninh-Final VIE-20.7.2015.doc                                08/05/2019

DRSIP_ESIA_Khe Gang-Final draft VIE-20.7.2015.doc                                         12/12/2018

DRSIP_ESIA_Khe Gang_EN_4th version -updated.doc                                         14/05/2019

DRSIP_ESIA_Ngoi La 2(Tuyen Quang)- Final VIE-20.7.2015.doc                          21/08/2018

DRSIP_ESIA_PhuVinh FINAL DRAFT-VIE-20.7.2015.doc                                      04/06/2019

DRSIP_ESIA_SONGQUAO Final draft_Vie_20.7.2015.doc                                    28/03/2020

DRSIP_ESIA_SONGQUAO_VN_Update 20.6.2018- Clean.doc                             28/03/2020

DRSIP_ESIA_Dong Be (Thanh Hoa)-Final VIE- 24.7.2015.docx                             28/08/2018  

EN_Updated ESIA_Thach Ban_Binh Dinh_19Oct2017.doc                                     28/03/2018

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác