Trang chủWB8Tài liệu dự án

TỈNH NGHỆ AN - TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư

3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Tải tài liệu (download):  

ESIA: http://www.mediafire.com/file/b3czxxmhtx27e46/ESIA_Nghe+An-TDA4.doc/file

RAP: RAP WB8 Nghe An_TDA4_12_02_2020_V2_Final_Clear.doc

EMDP: 

SA:SA_WB8_Nghe An_TDA4 _12_02_2020_V2_Final_Clear.doc

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác