Trang chủWB8Tài liệu dự án

Quảng Trị, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH QUẢNG TRỊ

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP
VIỆT NAM(WB8)

Tải tài liệu để xem chi tiết:

Tiếng Việt[VN].WB8 QUANG TRI.ESIA (final).docx

Tiếng Anh20200225_EN ESIA WB8 Quang Tri.doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác