Trang chủWB8Tin tức

Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Thực hiện việc giám sát định kỳ toàn bộ các hoạt động của dự án, Ban quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã cử Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS - CENCO tới làm việc tại 09 tỉnh...

Xem chi tiết
Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Từ ngày 12/10 đến 16/10/2020, trong khuôn khổ của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Thanh Hóa. Thành phần các học viên bao gồm các cán...

Xem chi tiết
Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ

Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ

Trong khuôn khổ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) đã huy động đơn vị tư vấn (Viện Thủy công) thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu “C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu...

Xem chi tiết
Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020

Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án WB8 đặc biệt là công tác giải ngân và tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc, Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cùng với Ban CPO và tư vấn Hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) đã tới thực địa và làm việc với một...

Xem chi tiết
Đoàn CSAT giám sát, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn CSAT giám sát, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình ngành Thủy lợi, trong đó cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã được Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO)...

Xem chi tiết
Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Trong khuôn khổ dự án WB8, nhiệm vụ Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án. Đối với các hồ chứa nước có dung tích lớn không có các hiện tượng hư hỏng về kết cấu, sạt lở, xói mòn bề mặt hoặc nứt thân đập,...

Xem chi tiết
Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ngày 20/7/2020 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại...

Xem chi tiết
Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 9/7/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập...

Xem chi tiết
Công bố quyết định kiểm toán Dự án WB8 và WB9

Công bố quyết định kiểm toán Dự án WB8 và WB9

Ngày 01/7/2020, tại trụ sở Ban CPO, Đoàn làm việc của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố quyết định số 754/QĐ-KTNN ngày 25/6/2020 v/v kiểm toán dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9)...

Xem chi tiết
Hội nghị an toàn đập, hồ chứa nước tại Quảng Ninh

Hội nghị an toàn đập, hồ chứa nước tại Quảng Ninh

Ngày 26/6/2020, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020.

Xem chi tiết
1 2