Trang chủWB8Tài liệu dự án

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (NINH BÌNH - THANH HÓA)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

  EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

Tải tài liệu để xem chi tiết: 

1. Ninh Bình: ESIA Ninh Bình.doc

2.1 Thanh Hóa TDA1, giai đoạn 2: http://www.mediafire.com/file/ub25hjm5he4yn5z/ESIA-+Thanh+Hoa+TDA1,+Giai+đoạn+2.doc/file

2.2: Thanh Hóa TDA2: http://www.mediafire.com/file/2fg3ifqlvwxm432/ESIA-Thanh+hóa_TDA2.doc/file

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác