Trang chủTin tức dự án

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt).......

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB2 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu Dự án ADB2 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu về báo cáo hoàn thành của Dự án ADB2

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB1 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu Dự án ADB1 (Báo cáo hoàn thành)

Báo cáo hoàn thành của Dự án ADB1...

Xem chi tiết
Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Trong khuôn khổ dự án WB8, nhiệm vụ Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án. Đối với các hồ chứa nước có dung tích lớn không có các hiện tượng hư hỏng về kết cấu, sạt lở, xói mòn bề mặt hoặc nứt thân đập,...

Xem chi tiết
Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ngày 20/7/2020 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9