Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tải tài liệu (download):

1. BCHT (24-10-2015) CPO_Egis.doc

2. JICA1-QD1505 và 2042 phe duyet dieu chinh FS.pdf

Tài liệu kèm theo

1. PL1(1.1)Khu tuoiA4 DA gốc.doc

2. PL1.2 Khutuoi DA vốn dư.doc

3. PL2 (24-10-2015)(V_doc).docx

4. PL3 &PL4(1,2,3,4,5) So do TC (V).doc

5. PL5 (V) TH cac goi thau.doc

6. PL6(V)_Anh.doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác