Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Tải tài liệu (download):

  1. WB1 ICR.pdf
  2. WB1 STAFF APPRAISAL REPORT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác