Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Tài liệu Dự án WB5 (tài liệu báo cáo chính nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt Dự án, ...)

Tải tài liệu (download):

  1. Mid-Term Review Report WB5- 4.1.2016.doc
  2. VIE-VN-Haz MTR Aide Memoire Final.docx
  3. WB5_2012-06-11-1370-QD FS.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác