Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án WB4 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Tải tài liệu (Download):

  1.  Bao cao hoan thanh NDRMP 31-12-2011 (Hoan thien).doc
  2. WB4 BC hoàn thành Dec 24.pdf
  3. WB4 -PCR- PHRD.doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác