Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án WB6 (báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tải tài liệu (download):

  1. Sept15-00-Borrower ICR-2nd -Clean#1.docx
  2. (01)752-QD-BNN-XD Phe duyet DADT.PDF
  3. (03)1214-QD-BNN-X2 Phe duyet dieu chinh DADT.pdf
  4. 2017.12.25 5421-QĐ-BNN-XD Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án WB6.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác