Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Từ ngày 12/10 đến 16/10/2020, trong khuôn khổ của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Thanh Hóa. Thành phần các học viên bao gồm các cán bộ của: Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý dự án và cán bộ Công ty khai thác công trình thủy lợi; Chủ hồ tại các hồ chứa nước thuộc vùng dự án WB8 của 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm đào tạo nâng cao năng lực về quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi; quản lý an toàn đập và cập nhật thể chế về công tác quản lý an toàn hồ, đập cho các cán bộ quản lý và công nhân viên vận hành́.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ hiểu rõ hơn về: quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Đảm bảo an ninh nguồn nước; Đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; Vận dụng được các quy định pháp luật hiện hành, các kiến thức và kỹ năng về quản lý an toàn đập vào các công việc quản lý hồ, đập; Công tác quản lý an toàn theo các quy định hiện hành; Xử lý các sự cố công trình, nhận biết dấu hiệu tình huống khẩn cấp và vận hành phương án sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.

Trong thời gian tập huấn, các học viên tham dự đầy đủ các buổi học, tiếp thu những kiến thức do giảng viên truyền đạt tại hội trường. Các học viên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên và học viên khác làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều kiến thức bổ ích trong đợt tập huấn.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

                                  

                             T/G: Lại Cao Thắng – Dự án WB8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác