Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH CÀ MAU

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

TỈNH CÀ MAU

Tải tài liệu (download): 

Bản Tiếng Việt: RAP - Ca Mau - ICRSL - Final - VN - 23June2020.docx

Bản Tiếng Anh: RAP - Ca Mau - ICRSL - Final - ENG - 23June2020.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác