Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH KIÊN GIANG

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

TỈNH AN GIANG

Tải tài liệu (download): 

Bản Tiếng Việt: RAP - Kien Giang - VIE Final - 23June2020.docx

Bản Tiếng Anh: RAP - Kien Giang - ICRSL - Final ENG - 23June2020.docx

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác