Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH AN GIANG

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

 TỈNH AN GIANG

Tải tài liệu (download): 

Bản Tiếng Việt: RAP - An Giang (VN) Rev2.pdf

Bản Tiếng Anh: RAP - An Giang (EN) Rev2.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác