Trang chủWB8Tài liệu dự án

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH TUYÊN QUANG

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư

3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Tải tài liệu (download): 

EISA: Tuyen Quang Phase 2 subproject - Final draft ESIA.doc

RAP:20191104 VN RAP Tuyen Quang (WB8) Update Final.docx

EMDP:20191104 VN_EMDP TUYEN QUANG (WB8) Update Final.doc

SA:20191104 VN_SA Tuyen Quang (WB8) Update Final.doc

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác