Trang chủWB8Tài liệu dự án

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) -- TỈNH BẮC KAN

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

1, EISA: Báo cáo ddasnhs giá tác động Môi trường xã hội

2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư

3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Tải tài liệu (download): 

EISA: Bac Kan - Final draft ESIA.doc

 RAP:02.10.2019 RAP DRASIP Bac Kan_VN.docx

EMDP:02.10.2019 EMDP DRSIP Bac Kan_VN.doc

SA:02.10.2019 SA DRSIP Bac Kan_VN.doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác