Trang chủWB8Tài liệu dự án

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH LÂM ĐỒNG

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư

3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Tải tài liệu (download): 

EISA: Lam Dong phase 2 subproject- final draft ESIA.doc

RAP:1. RAP WB8-LAM DONG-VIE.doc

EMDP:2. EMDP WB8-LAMDONG.doc

SA:3.SA_Lam Dong (WB8).doc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác