Trang chủWB7Tổng quan

Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

1. Tên dự án: “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7) 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB) 3. Số khoản vay: 5352-VN 4. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông Nghiệp và PTNT (MARD)

Xem chi tiết
Sử dụng chất Hữu cơ trong chăm sóc bưởi Bằng Luân

Sử dụng chất Hữu cơ trong chăm sóc bưởi Bằng Luân

Mô hình Bưởi Bằng Luân Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Thực hiện hiệu quả Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7) do Bộ NN& PTNT làm cơ quan chủ quản,...

Xem chi tiết
Nông dân hưởng lợi từ sản xuất nông nghiệp thông minh

Nông dân hưởng lợi từ sản xuất nông nghiệp thông minh

VOV.VN - Áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp giúp gia tăng năng suất, giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân...

Xem chi tiết
Nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu

Khái niệm "Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu hay nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)-CSA" được FAO khởi xướng năm 20210 tại hội nghị toàn cầu về "Nông nghiệp, an ninh lương thực và BĐKH" tổ chức tại Hà Lan.

Xem chi tiết
1 2