Trang chủWB7Tài liệu Dự án

Báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới

Báo  cáo này được soạn thảo theo mẫu báo cáo trong “Hướng dẫn chung lập Báo cáo NCKT dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)”

 

 

Xem chi tiết tại file đính kèm sau đây:

FS_WB7_Vie.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác