Trang chủTin tức dự án

Khóa Đào Tạo Đánh Giá Hiệu Quả Thực Hiện Của Tổ Chức Dùng Nước và Công Ty KTCTTL Thông Qua Các Chỉ Số Đánh Giá

Tham gia khóa đào tạo gồm có: 

1. Đại biểu cấp TW: Lãnh đạo/ chuyên viên Cục QLCTTL - Tổng cục Thủy lợi, Lãnh đạo/ chuyên viên CPMU

2. Khách mời/ Báo cáo viên: IMC Bắc Nam Hà, HTX Hồng Minh - Thái Bình, IMC Bắc Thái Bình

3. Học viên 7 tỉnh vụng dự án WB7: Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị

Đây là một số hình ảnh của lớp đào tạo:

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác