Trang chủTin tức dự án

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI - BỔ SUNG

Dưới đây là tài liệu về: 

1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP)

 2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP)

3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI (SA)

Tải về ở dưới để xem chi tiết 

(download)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI CỦA CÁC TỈNH - BỔ SUNG

TT

TỈNH

Đường dẫn tải tài liệu (link download)

1

BINH DINH

https://www.mediafire.com/file/v8rlz36y6dx4shh/Binh_Dinh.rar/file

2

QUANG NGAI

https://www.mediafire.com/file/08616a8j50yair4/Quang_Ngai.rar/file

3

QUANG BINH

https://www.mediafire.com/file/fr0wf2x6yfps5me/Quang_Binh.rar/file

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác