Trang chủTin tức dự án

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) - Bổ Sung

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI (ESIA) CÁC TỈNH

Tải về để xem chi tiết 

(download)

BÁO CÁO  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI (ESIA) - BỔ SUNG

TT

Đường dẫn tải tài liệu (link download)

1

https://www.mediafire.com/file/v8rlz36y6dx4shh/Binh_Dinh.rar/file

2

https://www.mediafire.com/file/zltjn1zc7ua4u8a/Ha_Tinh.rar/file

3

https://www.mediafire.com/file/fr0wf2x6yfps5me/Quang_Binh.rar/file

4

https://www.mediafire.com/file/wuoxc7ir464oyrd/Lang_Son.rar/file

5

https://www.mediafire.com/file/h8yi04gbmi94ple/Yen_Bai.rar/file

6

https://www.mediafire.com/file/rnuk51bedtmp2ra/Bac_Giang.rar/file

7

https://www.mediafire.com/file/08616a8j50yair4/Quang_Ngai.rar/file


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác