Trang chủTin tức dự án

Huy động sự tham gia của các bên liên quan và công khai thông tin

Tài liệu Hướng dẫn cho Bên vay

Khung Môi trường và Xã hội cho Các Dự án Đầu tư
TCMTXH10: Huy động sự tham gia của các bên liên quan và công khai thông tin

Tải tài liệu dưới đây để tham khảo (download): 

 ESF GN10 June 2018 - VIE.pdf

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác