Trang chủWB8Tin tức

Tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Bình Định.

Tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Bình Định.

Từ ngày 23/11 đến 27/11/2020, trong khuôn khổ của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Bình Định. Thành phần các học viên bao gồm các cán...

Xem chi tiết
Đoàn công tác Ban CPO, Bộ NN&PTNT phối hợp làm việc với Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới (WB) từ ngày 09-20/11/2020

Đoàn công tác Ban CPO, Bộ NN&PTNT phối hợp làm việc với Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới (WB) từ ngày 09-20/11/2020

Tiếp theo Đoàn công tác Ban CPO, Bộ NN&PTNT phối hợp làm việc với Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án của WB thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)”, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 đoàn đã đến làm việc tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận và đi...

Xem chi tiết
ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Tiếp theo chương trình Đoàn giám sát và hỗ trợ thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn” (WB8), sau cuộc họp khởi động đoàn, trong thời gian từ ngày 10-14/11/2020, Đoàn đã đi thực địa tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn đã đến làm việc với các...

Xem chi tiết
Họp khởi động Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Họp khởi động Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Sáng ngày 09/11/2020, tại trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB), Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) - trực thuộc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) đã họp khởi động Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới. Đoàn giám sát do ông Phạm Hùng Cường, chủ...

Xem chi tiết
Đoàn giám sát độc lập làm việc tại Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn giám sát độc lập làm việc tại Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Từ ngày 26-30/11/2020, Đoàn công tác giám sát độc lập gồm đơn vị Tư vấn giám sát (Liên danh Công ty WASCOP-CENCO) và đại diện Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) tiếp tục công việc giám sát tại 02 tỉnh Quảng Ninh và Hòa Bình.

Xem chi tiết
Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Nghê An từ ngày 26/10 đến 30/10/2020. Thành phần các học viên bao gồm các cán bộ của: Chi cục...

Xem chi tiết
Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Thực hiện việc giám sát định kỳ toàn bộ các hoạt động của dự án, Ban quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã cử Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS - CENCO tới làm việc tại 09 tỉnh...

Xem chi tiết
Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Từ ngày 12/10 đến 16/10/2020, trong khuôn khổ của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại tỉnh Thanh Hóa. Thành phần các học viên bao gồm các cán...

Xem chi tiết
Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ

Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ

Trong khuôn khổ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) đã huy động đơn vị tư vấn (Viện Thủy công) thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu “C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu...

Xem chi tiết
Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020

Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án WB8 đặc biệt là công tác giải ngân và tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc, Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cùng với Ban CPO và tư vấn Hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) đã tới thực địa và làm việc với một...

Xem chi tiết
1 2 3