Trang chủTin tức - Sự kiện

Ứng dụng nền tảng khám phá phân tích dữ liệu không gian trong Dự án Cải thiện hạ tầng môi trường các thị trấn ven biển lần thứ hai, Bangladesh

Dự án Cải thiện môi trường các thị trấn ven biển, hiện đang được triển khai, tìm cách để cải thiện khả năng chống chịu của 10 thị trấn ven biển ở Bangladesh thông qua việc cung cấp các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng (ví dụ: hầm trú lốc xoáy, cống thoát nước, và đường dẫn khẩn cấp). Khi lên ý tưởng dự án năm 2015, ADB đã thực hiện phân tích rủi ro khí hậu và tính dễ bị tổn thương (CRVA) cho tất cả các thị trấn ven biển ở Bangladesh để xác định những nơi dễ bị tổn thương nhất, trên cơ sở đó xác định 10 thị trấn được hỗ trợ theo khoản vay. 

Dự án Cải thiện môi trường các thị trấn ven biển lần thứ hai được lên kế hoạch để Hội đồng phê duyệt vào năm 2022. 22 thị trấn được đề xuất trong khoản vay cũng nằm trong số những thị trấn đã có trong CRVA. Tuy nhiên, CRVA chỉ bao gồm dữ liệu khí hậu lịch sử. Do tính dễ bị tổn thương cao của Bangladesh đối với biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt ngày càng gia tăng, các cán bộ dự án cho rằng nghiên cứu năm 2015 là không đủ để xác định các thị trấn và các tiểu dự án và địa điểm tương ứng vì đã có những thay đổi đáng kể từ khi đó. Các cán bộ dự án muốn đưa dữ liệu kinh tế xã hội vào phân tích để đảm bảo các cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu sẽ được hưởng lợi từ dự án. 

Ban đầu, dự án tập trung vào việc tích hợp các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại một thành phố. Các can thiệp ở nhiều cấp độ khác nhau sử dụng hình thức tiếp cận nhiều lớp, xem xét thượng nguồn, tổng thể thành phố và việc sử dụng đất, liên kết với kế hoạch tổng thể. Tại hai thành phố thuộc dự án, ADB sẽ sử dụng công cụ CNTT-TT để tạo ra các giải pháp. 

Các giải pháp số hoá được sử dụng

Nền tảng Phân tích dữ liệu không gian (SPADE). SPADE là một nền tảng GIS mã nguồn mở cho người sử dụng dữ liệu quan trắc trái đất và chồng các lớp dữ liệu của nhiều bộ dữ liệu khác nhau – thông tin khí hậu, sử dụng đất, dữ liệu kinh tế xã hội – được thể hiện bằng đồ họa trên bản đồ để hỗ trợ phân tích. Nền tảng được sử dụng để kết hợp tất cả các bộ dữ liệu này nhằm xác định ý nghĩa của các yếu tố trên đối với việc lựa chọn các thị trấn, tiểu dự án và địa điểm. Nền tảng này cũng đã được sử dụng khi một cơn bão ảnh hưởng đến đất nước Bangladesh. Sử dụng SPADE và viễn thám, nhóm dự án đã xem xét hoạt động của các khu trú ẩn, kiểm tra tình trạng ngập lụt. Họ có các cán bộ hữu quan của thành phố để giúp xác minh thực địa những gì được nhìn thấy trong bản đồ. 

Mô hình biến đổi khí hậu và mô hình thuỷ văn. Bằng cách sử dụng mô hình biến đổi khí hậu và mô hình thuỷ văn, dự án có thể xác định các phương án thoát nước đô thị cho thành phố thông qua thông tin về các điểm thoát nước và gió xoáy đô thị nhỏ

Khảo sát đường cơ sở về khả năng chống chịu 

Đường cơ sở (dữ liệu cơ sở tại điểm bắt đầu dự án) về khả năng chống chịu được khảo sát với một phương pháp luận tiêu chuẩn bao gồm sử dụng các định dạng kỹ thuật số đưa ra phản hồi về tình hình ở cấp thành phố và hộ gia đình bằng phần mềm và máy tính bảng. Rất ít dự án thực hiện khảo sát đường cơ sở trước dự án. Thông thường, ADB chỉ sử dụng một khung thiết kế và giám sát, chứ không khảo sát đường cơ sở về khả năng chống chịu cho cả thành phố nói chung. Có khoảng 100 chỉ số khác nhau được dùng để khảo sát đường cơ sở. Các phép đo đường cơ sở về khả năng chống chịu đã được thực hiện sử dụng công nghệ Android ở bốn quận từ năm 2017 đến năm 2019 thông qua các cuộc thảo luận nhóm và khảo sát từng nhà, từng hộ đối với nhận thức về khả năng chống chịu. Kết quả đang được trình bày cho các thành phố. Khả năng chống chịu này xác định điểm mạnh, điểm yếu của họ và lĩnh vực đầu tư , giúp họ có thể đo lường số bị chia về khả năng chống chịu và giải trình cho các khoản đầu tư bổ sung. Điều này sẽ kéo giúp dài tuổi thọ của cơ sở hạ tầng.