Trang chủTin tức - Sự kiện

Hội thảo Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Thực hiện quyết định 2162/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hoạt động tổ chức Hội thảo “Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi”, Ngày 14/6/2019 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã phối hợi với Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức Hội thảo tại tỉnh Nghệ An.

Hội thảo Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Thành phần tham gia

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng bộ NN&PTNT, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục phòng chống thiên tai, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, Đại diện các viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hội đập lớn và phát triẻn nguồn nước Việt Nam,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi của 45 tỉnh thành có hồ đập trên cả nước, Chủ đầu tư, Ban quản lý các tiểu dự án WB8

Toàn cảnh hội nghị

Nội Dung của Hội thảo

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo về công tác Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi; Báo cáo về triển khai thực hiện dự án WB8 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi; các báo về hiện trạng và giải pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa của các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Đinh, Đắk Nông và các ý kiến của các đại biểu về các giải pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Kết luận Hội thảo

Sau khi nghe các báo cáo của hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đưa ra các kết luận, chỉ đạo:

- Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi Kiểm tra hiện trạng công trình, việc phân cấp quản lý khai thác các đập, hồ chứa của các địa phương; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, tổng hợp, báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa trước lũ 2019, trong đó tham mưu cho Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp các hồ hư hỏng nặng.

- Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn đập, trong đó bắt đầu từ những nội dung đơn giản, dễ làm.

- Tăng cường áp dụng công nghệ trong quản lý vận hành hồ chứa; chia sẻ thông tin về quan trắc khí tượng thuỷ văn để vận hành đập, hồ chứa.

- Các tỉnh tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, tăng cường áp dụng công nghệ mới để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc tích nước và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn.

- Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi; tổ chức diễn tập an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi, ứng phó thiên tai hàng năm, trong đó lưu ý vận hành thử các cửa van (đối với các hồ chứa mà tràn xả lũ có cửa van điều tiết).

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án WB8, sửa chữa cấp bách 84 hồ chứa hư hỏng đã được Chính phủ hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

- Đảm bảo an toàn vùng hạ du đập, hồ chứa: Căn cứ bản đồ ngập lụt hạ du 6 lưu vực sông liên tỉnh để xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, trong đó, phải đặc biệt quan tâm đến việc thông tin, cảnh báo thiên tai đến người dân./.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp!

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác