Trang chủICRSLTin tức

Phụ lục 02: THƯ MỜI QUAN TÂM

 

(Đính kèm tờ trình số           / TTr–GEF-ICRSL, ngày         /12/2020)

 Gói thầu: Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn - Xà No

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long


HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

 Việt Nam – DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

 Tên gói thầu: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn - Xà No

Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-07

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn lập Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn - Xà No.

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn này là xây dựng Sổ tay Quản lý vận hành cho HTTL OMXN (bao gồm cập nhập và ban hành bản QTVH HTTL OMXN đã được Bộ NN &PTNT ban hành năm 2017) thuộc địa bàn các tỉnh/thành Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang, phù hợp những chuyển đổi sản xuất nội vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguồn nước, phù hợp với những thay đổi về xây dựng và vận hành các hệ thống công trình có liên quan (HTTL Cái Lớn-Cái Bé, HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành HTTL liên tỉnh, đảm bảo tối ưu các quyết định quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn nước nội vùng cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 1. Lập báo cáo khởi động;
 2. Thu thập và đánh giá tài liệu hiện có;
 3. Khảo sát bổ sung khu vực thực hiện dịch vụ tư vấn;
 4. Nghiên cứu, phân tích khí tượng – thủy văn và biến đổi khí hậu;
 5. Xây dựng các kịch bản vận hành công trình;
 6. Thiết lập và mô phỏng các kịch bản vận hành
 7. Xây dựng Quy trình vận hành điều chỉnh
 8. Xây dựng cơ sở dữ liệu và chương trình GIS
 9. Xây dựng nội dung sổ tay QLVH
 10. Tập huấn và chuyển giao công nghệ

Phạm vi thực hiện gói thầu: Phạm vi địa lý của nghiên cứu bao gồm ở 3 tỉnh/thành có địa giới liên quan tới HTTL OMXN là Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang.

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 08 (tám) tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Đề cương nhiệm vụ đầy đủ của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ phía dưới.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự.

Yêu cầu năng lực của hãng tư vấn: 
 • Đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi.;
 • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án/chương trình/đề tài về lập quy hoạch, thiết kế xây dựng hệ thống công trình, lập quy trình/sổ tay vận hành trong lĩnh vực thủy lợi.
 • Ưu tiên đơn vị đã từng thực hiện các dự án/chương trình/đề tài liên quan đến công tác lập quy trình/sổ tay vận hành cho hệ thống công trình thủy lợi ở khu vực ĐBSCL.
 • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án có nguồn vốn do các Tổ chức quốc tế tài trợ ở khu vực ĐBSCL là một lợi thế

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14, 3.15 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín  hoặc qua email) trước 17h00 ngày 15/3/2021:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác