Trang chủICRSLTin tức

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN) ​ ​

VIỆT NAM

 Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 Tín dụng số: Cr-5845-VN

 Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập giai đoạn 02

 Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-07

 Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn Kiểm toán độc lập giai đoạn 02 với mục tiêu là thực hiện kiểm toán các báo các tài chính dự án.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

  1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cầncó ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán; Là công ty tư vấn chuyên ngành được thành lập theo qui định của pháp luật có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các dự án của Ngân hàng Thế giới tài trợ.
  1. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến kiểm toán độc lập cho các dự án bao gồm: số lượng, hợp đồng tương tự (có các tài liệu làm rõ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ. Có kinh nghiệm kiểm toán độc lập với ít nhất 07 hợp đồng tương tự với các dự án có các đơn vị quản lý dự án khác nhau, và do WB/ADB hoặc các nhà tài trợ khác tài trợ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan việc lập báo cáo kiểm toán độc lập có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.
  2. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong Sổ tay Hướng dẫn của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA  được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích (chi tiết xem tại đường dẫn sau: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/796061468126898713/guidelines-selection-and-employment-of-consultants-under-ibrd-loans-and-ida-credits-and-grants-by-world-bank-borrowers).

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín  trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 18/02/2021.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Đình Hậu – Giám đốc Dự án;

Số. 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 24 39345296;   +84 24 32646140

Fax: +84 24 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác