Trang chủICRSLTin tức

THƯ MỜI QUAN TÂM

VIỆT NAM

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố/thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng các mô hình trình diễn.

Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn hỗ trợ việc thực hiện sản xuất chuỗi phim tư liệu hành trình cùng đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) có các nội dung sau đây:

Có mục tiêu chính: Mục tiêu chính của nhiệm vụ tư vấn này là hỗ trợ công tác phát triển HTX/THT trong hoạt động sinh kế chuyển đổi thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân rộng diện tích tác động của dự án WB9.

Nhiệm vụ cụ thể: Đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ nhóm/HTX của dự án WB9; Đào tạo, tập huấn, bao gồm cụ thể: (1). Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất, hoạt động kinh doanh, tình hình liên kết sản xuất, liên kết thị trường của các tổ nhóm/HTX thuộc dự án WB9; (2). Đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho tổ nhóm/HTX và hình thành đội ngũ thúc đẩy, củng cố/thành lập tổ nhóm/HTX;(3) Cùng địa phương lựa chọn và hỗ trợ, theo dõi, thúc đẩy các tổ nhóm củng cố và thực hiện kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản lý tài nguyên (đất, nước) thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; (4) Đề xuất kiến nghị phát triển mở rộng các mô hình tổ nhóm/HTX liên kết sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với sinh kế bền vững, quản lý nước thông minh, thích ứng với BĐKH.

Phạm vi thực hiện gói thầu: các tỉnh và thành phố thuộc vùng ĐBSCL

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 20 (hai mươi) tháng, bắt đầu từ Quý IV/2020.

Yêu cầu năng lực của hãng tư vấn:

            - Hợp đồng tư vấn sẽ được ký với đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, đáp ứng được các yêu cầu của Luật pháp Việt Nam và Cam kết tài chính của Dự án này, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án tương tự do trong nước và quốc tế tài trợ.

            - Nhóm tư vấn của đơn vị tham gia nghiên cứu này sẽ gồm một trưởng nhóm (tư vấn quốc tế hoặc trong nước) và các thành viên, tất cả đều phải có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp. Các chuyên gia tư vấn phải có kinh nghiệm nghiên cứu và kỹ năng phân tích tốt về ĐBSCL, chuỗi giá trị và nghiên cứu thị trường.

            - Khuyến khích các đơn vị tư vấn quốc tế tham gia liên kết/liên doanh với các công ty Việt Nam để đóng góp chuyên gia cần thiết cho sự thành công chung của dự án này, và đạt được các mục tiêu phát triển. Các yêu cầu về kinh nghiệm của từng thành viên nhóm tư vấn được liệt kê dưới đây. Các chuyên gia tư vấn phải tham gia các chuyến khảo sát thực địa ngắn hạn và thực hiện những yêu cầu khác của dự án. Ngoài lực lượng kỹ thuật chính, tư vấn có thể huy động thêm cán bộ hỗ trợ, cán bộ hành chính, phiên dịch, v.v...          

- Kinh nghiệm liên quan đến các dự án tại vùng ĐBSCL là một lợi thế.

Đề cương nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ được nêu dưới đây.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,3.15 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác để nâng cao năng lực của Tư vấn, tuy nhiên phải nêu rõ hình thức liên kết là một liên doanh hay tư vấn phụ. Trong trường hợp là liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẽ đối với toàn bộ hợp đồng, nếu được chọn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín hoặc qua email) trước 16h00 ngày 22/ 02 /2021:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác