Trang chủICRSLTin tức

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN) ​

 VIỆT NAM

Tiểu dự án Tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi ở ĐBSCL (Hp1.5),  Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 Tín dụng số: Cr-5845-VN

 Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Trung tâm điều hành dự báo chuyên ngành thủy lợi và giám sát lắp đặt thiết bị nâng cấp mô hình dự báo

 Ký hiệu gói thầu: CPO-TDA1.5-CQS-01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng Trung tâm điều hành dự báo chuyên ngành thủy lợi và giám sát lắp đặt thiết bị nâng cấp mô hình dự báo” với mục tiêu là giám sát thi công xây dựng hạng mục “Xây dựng trung tâm dự báo chuyên ngành thủy lợi” thuộc  Tiểu dự án “Tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi ở ĐBSCL” (Hp1.5) phù hợp với các quy định hiện hành.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

1.      Kinh nghiệm chung: Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin về lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý công ty tư vấn, yêu cầu cụ thể:

+ Nhà thầu tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ nhà thầu theo qui định hiện hành của Việt Nam và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện (Tháng 1/2011), có 05 năm kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng (trong trường hợp liên danh: Thành viên đứng đầu liên danh phải thỏa mãn điều kiện trên.).

+Nhà thầu tư vấn phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; lĩnh vực giám sát công trình dân dụng; từ hạng III trở lên

 

2.      Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến giám sát thi công xây dựng, cụ thể:

+ Có ít nhất 05 hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành về dịch vụ Tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng trong 05 năm gần đây.

+ Có ít nhất 02 hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành về dịch vụ Tư vấn giám sát công trình xây dựng công trình Công trình xây dựng dân dụng cấp III gồm các nội dung: (i) Tổng diện tích xây dựng tối thiểu 2.200 m2; (ii) số tầng tối thiểu 5 tầng; (iii) có hệ thống thang máy trong tòa nhà và; (iv)hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí…trong 05 năm gần đây.

- Có kinh nghiệm thực hiện gói thầu tư vấn giám sát xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn do WB, ABD hoặc các nhà tài trợ quốc tế là lợi thế.

*Các gói thầu cơ bản hoàn thành là đạt 80% khối lượng hợp đồng và được chủ đầu tư xác nhận.

3.      Kinh nghiệm vùng địa lý: Nhà thầu có hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là một ưu thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong Sổ tay Hướng dẫn của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA  được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích (chi tiết xem tại đường dẫn sau: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín  trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 17:00 ngày 09/3/2021

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Đình Hậu – Giám đốc Dự án;

Số. 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 32646130;   024 32646140

Fax: 024 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com  

CPO-TDA1.5-CQS-01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng Trung tâm điều hành dự báo chuyên ngành thủy lợi và giám sát lắp đặt thiết bị nâng cấp mô hình dự báo” với mục tiêu là giám sát thi công xây dựng hạng mục “Xây dựng trung tâm dự báo chuyên ngành thủy lợi” thuộc  Tiểu dự án “Tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi ở ĐBSCL” (Hp1.5) phù hợp với các quy định hiện hành.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

 1. Kinh nghiệm chung: Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin về lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý công ty tư vấn, yêu cầu cụ thể:

  + Nhà thầu tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ nhà thầu theo qui định hiện hành của Việt Nam và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện (Tháng 1/2011), có 05 năm kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng (trong trường hợp liên danh: Thành viên đứng đầu liên danh phải thỏa mãn điều kiện trên.).

  +Nhà thầu tư vấn phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; lĩnh vực giám sát công trình dân dụng; từ hạng III trở lên

   

 2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến giám sát thi công xây dựng, cụ thể:

  + Có ít nhất 05 hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành về dịch vụ Tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng trong 05 năm gần đây.

  + Có ít nhất 02 hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành về dịch vụ Tư vấn giám sát công trình xây dựng công trình Công trình xây dựng dân dụng cấp III gồm các nội dung: (i) Tổng diện tích xây dựng tối thiểu 2.200 m2; (ii) số tầng tối thiểu 5 tầng; (iii) có hệ thống thang máy trong tòa nhà và; (iv)hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí…trong 05 năm gần đây.

  - Có kinh nghiệm thực hiện gói thầu tư vấn giám sát xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn do WB, ABD hoặc các nhà tài trợ quốc tế là lợi thế.

  *Các gói thầu cơ bản hoàn thành là đạt 80% khối lượng hợp đồng và được chủ đầu tư xác nhận.

 3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Nhà thầu có hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là một ưu thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong Sổ tay Hướng dẫn của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA  được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích (chi tiết xem tại đường dẫn sau: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín  trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 17:00 ngày 09/3/2021

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Đình Hậu – Giám đốc Dự án;

Số. 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 32646130;   024 32646140

Fax: 024 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác