THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-CPO-TĐ ngày 08/04/2021 của Ban CPO) ​VIỆT NAM – DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 ​Tên gói thầu: Vùng bán đảo - Xác định, đánh giá, tổng hợp...

Giới thiệu Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL)

Giới thiệu Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL)

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL) bao gồm 5 hợp phần với 16 tiểu dự án, trong đó có 6 tiểu dự án về nâng cao khả năng quan trắc, dự báo, phân tích cơ sở dữ liệu và 10 tiểu dự án tập trung cho...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

MỤC LỤC iii CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. vii DANH SÁCH BẢNG .......................................................................................................... viii DANH SÁCH HÌNH ............................................................................................................ xii TÓM TẮT BÁO CÁO ............................................................................................................ 1 MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 6 1.XUẤT XỨ CỦA TIỂU DỰ ÁN ............................................................................................. 6 2.CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI HOẶC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẶC TÀI LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG ............................................................... 7

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 33 Hôm nay: 789 Tháng hiện tại: 18365 Tổng lượt truy cập: 2012440