Trang chủICRSLTin tức

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Tải tài liệu về để xem chi tiết: 

Tiếng Anh2021.April - ESMP SP5-Ben Tre-WB -EN clean-Chi.docx

Tiếng Việt2021.3.25 - ESMP SP5-Ben Tre-WB final.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác