Trang chủICRSLTin tức

CHIA SẺ TÀI LIỆU

Điều tra và phân tích sinh kế hộ gia đình nông thôn Đồng Bằng sông Cửu Long 

thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp triển khai Dự án “Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (GEF-ICRSL). Trong khuôn khổ dự án này, có hoạt động Điều tra và phân tích sinh kế hộ gia đình nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về phát triển nông nghiệp của cả nước, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến Vùng như Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như các chính sách phát triển khác của quốc gia. Do đó, việc triển khai hoạt động  “Điều tra và phân tích sinh kế hộ gia đình nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long” trong Vùng là rất cần thiết để phục vụ phân tích đánh giá các chính sách, công tác nghiên cứu khoa học và tạo cơ sở để củng cố các định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL theo hướng bền vững và thích ứng với BĐKH trong trung và dài hạn.

Sau khi lấy ý kiến tham vấn của các đại biểu đến từ các Tổ chức quốc tế, các Bộ ngành, các địa phương, các viện trường trong vùng ĐBSCL, các tài liệu và Báo cáo cuối cùng đã được hoàn thiện. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) xin chia sẻ các tài liệu của hoạt động Điều tra và phân tích sinh kế hộ gia đình nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long” tới các bên quan tâm.

Link tải tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1pqtwPKonlk7RcW1bhkv3Yl1JP1tsVlxg?usp=sharing

T/g: Nguyễn Thị Huế - Cán bộ Dự án ICRSL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác