Trang chủWB8Tin tức

ĐOÀN CÔNG TÁC RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 QUẢNG NINH ​

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và rà soát chất lượng thi công các hồ chứa đã cơ bản hoàn thành thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày 02-3/12/2020, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) tổ chức Đoàn công tác do ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Phó trưởng ban/Giám đốc dự án WB8 làm trưởng đoàn tới làm việc với Ban Quản lý dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh (PPMU), cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự phía địa phương: ông Bùi Xuân Hiển – Giám đốc PPMU, ông Bùi Mạnh Tuấn – cán bộ kế hoạch, kỹ thuật và các đơn vị liên quan.

2. Nội dung làm việc:

- Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương.

- Đoàn công tác đã đi thực địa kiểm tra chất lượng thi công tại 2 hồ chứa: Quất Đông và Sau Làng:

+ Hồ Quất Đông, Xã Hải Đông, thành phố Móng Cái: Vhồ = 10 triệu m3, Hmax = 24,2m, Lđỉnh đập = 234 m, Flv = 13 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã cơ bản hoàn thành thi công, chỉ còn các hạng mục chỉnh trang. Đoàn đề nghị PPMU yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các công tác chỉnh trang công trình đảm bảo đạt chất lượng trước khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Mặt đập đã hoàn thành thi công

Mái hạ lưu đập

Thiết bị quan trắc mưa

Thiết bị quan trắc đường bão hòa thân đập

+ Hồ Sau Làng, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long: Vhồ = 0,7 triệu m3, Hmax = 10m, Lđỉnh đập = 250 m, Flv = 1,2 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã hoàn thành thi công.

Hồ chứa nước Sau Làng

Mặt đập và mái thượng lưu

Mái hạ lưu đập

Tràn xả lũ và cầu qua tràn đã hoàn thành.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác