Trang chủWB5Tin tức

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức tập huấn cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi về Đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5) trong khoảng thời gian từ ngày 7/12 đến ngày 11/12/2020...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa tập huấn về Đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2020...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Bình Định - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Bình Định - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tiếp theo khóa tập huấn tại Nghệ An (từ ngày 26/10 đến 30/10/2020) về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức tập huấn cho các học viên tại tỉnh Bình Định từ ngày 23/11...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại TP. Đà Nẵng - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại TP. Đà Nẵng - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Trị - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Trị - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Ninh Thuận - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Ninh Thuận - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Nghệ An - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Nghệ An - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Nghệ An từ ngày 26/10 đến 30/10/2020.

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Bình - Dự án Quản lý thiên tai (WB5).

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Bình - Dự án Quản lý thiên tai (WB5).

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Thanh Hóa - Dự án Quản lý thiên tai (WB5).

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Thanh Hóa - Dự án Quản lý thiên tai (WB5).

Từ ngày 12/10 đến 16/10/2020, trong khuôn khổ của dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết
1 2