Trang chủTin tức - Sự kiện

Công bố quyết định kiểm toán Dự án WB8 và WB9

Ngày 01/7/2020, tại trụ sở Ban CPO, Đoàn làm việc của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố quyết định số 754/QĐ-KTNN ngày 25/6/2020 v/v kiểm toán dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9). Đoàn sẽ làm việc trong khoảng thời gian 60  ngày (từ 01/7/2020 đến 29/8/2020). Đối với dự án WB8, Đoàn sẽ làm việc tại Ban CPO và 9 tỉnh vùng dự án, bao gồm: Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Đối với các tỉnh còn lại, sẽ thực hiện kiểm toán thông qua xem xét hồ sơ do đơn vị cung cấp.

Trần Tiến Long – dự án WB8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác