Trang chủTin tức dự án

Hội thảo nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu CSA năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Quang Bình

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình (CSA) trên cây lúa, Trung tâm khuyến nông phối hợp với UBND xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức đánh giá hiện quả, tuyên truyền nhân rộng các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong Mô hình Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) hợp phần 3 thuộc Dự án WB7 trên cây lúa triển khai tại huyện Quang Bình vụ đông xuân 2019- 2020.

Thành phần:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm khuyến nông; Đài phát thanh truyền thông truyền hình tỉnh Hà Giang; Báo Hà Giang; Thường trực UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trạm trồng trọt và BVTV huyện Quang Bình ; và các đơn vị liên quan khác.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả, tuyên truyền nhân rộng các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong mô hình Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) trên câu lúa vụ đông xuân 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Quang Bình.

Một số hình ảnh tham quan mô hình CSA

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thâm canh lúa cải tiến sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thâm canh lúa cải tiến sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thâm canh lúa cải tiến sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh

Trao đổi thông tin và giới thiệu mô hình tại thôn Hạ, Yên Thượng, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình.

Sản phẩm lúa lấy tại ruộng mô hình tại thôn Hạ, Yên Thượng, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình.

 

Tờ rơi Hướng dẫn gieo cấy giống lúa 3 dòng HKT99

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác