Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tải tài liệu (download):

  1. 10.02.10_FINAL_Report_11_Updated Resettle Cost_VN.docx
  2. 161227_BPCR ADB5- Maintext -VN_ (F).docx
  3. QD 1330.QD-BNN-TCTL 20120605 Dieu chinh QD395.PDF
  4. QD 395.QD-BNN-HTQT 20100211 phe duyet du an dau tu ADB5.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác