Trang chủICRSLTin tức

Quyết Định Số: 2623 /QĐ-BTNMT Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ngày 20/11/2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
“Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long”
(thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững
đồng bằng sông Cửu Long”)

Tải văn bản để xem chi tiếtQDPD_2623_2020-20-11_XLSL DBSCL.pdf


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác