Trang chủICRSLTin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu DT-LMT-GO-04: Tài liệu truyền thông (bao gồm Pano, áp phích, tài liệu tuyên truyền) thuộc Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp )

Tải văn bản để xem chi tiết : 164-TB-ICRSL-231020.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác