Trang chủWB5Tin tức

Tài liệu Dự án WB5 (tài liệu báo cáo chính nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt Dự án, ...)

Tải tài liệu (download):

  1. Mid-Term Review Report WB5- 4.1.2016.doc
  2. VIE-VN-Haz MTR Aide Memoire Final.docx
  3. WB5_2012-06-11-1370-QD FS.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác