Trang chủThư viện Video

VTV1 - Lễ Ký kết Văn kiện Dự án: GCF/ ADB8

Lễ Ký kết Văn kiện Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”

Đã xem:1421

OtherVideos