Trang chủThư viện Video

Dự án sửa chữa hai trạm bơm công trình thủy lợi Đông Phu Xi và Tha Phạ Nông Phông

Lễ bàn giao đưa vào sử dụng Dự án sửa chữa hai trạm bơm công trình thủy lợi Đông Phu Xi và Tha Phạ Nông Phông giữa 02 Chủ đầu tư Ban CPO và Sở nông lâm nghiệp thủ đô Viêng Chăn kết hợp với Ngày hội khai nước tưới vụ chiêm năm 2019-2020

Đã xem:29800

OtherVideos