Trang chủThư viện Video

Vay đã khó nhưng tiêu còn khó hơn, đơn cử vốn vay ưu đãi ODA từ Jica...

Dự án xây dựng cơ sở Nghiên cứu khoa học và đào tạo của viện khoa học Thủy lợi với vốn vay lên tới 500 tỷ đồng của tổ chức Nhật Bản - Jica...

Đã xem:1337

OtherVideos