Trang chủTin tức - Sự kiện

Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 16/XL-A: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho TDA HTTL sông Lèn.

Dự án: Nâng cấp hệ thống Thủy lợi Sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)

Ngày 08/3/2021, tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã diễn ra lễ ký Hợp đồng xây dựng gói thầu số 16/XL-A: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho TDA HTTL sông Lèn giữa Ban CPO và Liên danh HDC Hyundai Development Company - Kumho Industrial Co., Ltd. (HDC – Kumho JV).

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)

Đơn vị thi công: Liên danh nhà thầu HDC-Kumho

Đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Sunjin Engineering E&A, Saman Corporation and Daehan Consultant

Tên gói thầu: “Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho TDA HTTL sông Lèn”;

Giá trị Hợp đồng: Hơn 1.174 tỷ đồng.

Đây là một số hình ảnh trong buổi ký kết:Buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp ./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác