Trang chủTin tức - Sự kiện

Ngày 27/11/ 2020, Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 09/11/2018 thực hiện trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, với tổng mức đầu tư là 2.135,7 tỷ đồng.

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện được một số nội dung, cụ thể: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và đang trong quá trình báo cáo Nhà tài trợ về kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng (dự kiến trao hợp đồng vào đầu tháng 12/2020). Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Bỉm Sơn chỉ đạo các Hội đồng bồi thường GPMB triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đang trong quá trình hoàn thiện để trình duyệt theo quy định; tuy nhiên, trong qúa trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về xử lý các phát sinh trong hồ sơ thiết kế và thủ tục thực hiện công tác GPMB, dẫn đến tiến độ còn chậm so với yêu cầu.

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO đồng chủ trì buổi làm việc

Do đó, ngày 27/11/2020, Ban CPO phối hợp với Ban QLDA Đầu tư XD các công trình NN&PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư hợp phần GPMB) và UBND các huyện vùng dự án, về báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện dự án, đặc biệt là các nội dung liên quan đến GPMB, điều kiện khởi công công trình. Cuộc họp do Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền chủ trì cùng với đ/c Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO đồng chủ trì.

 Ông Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO phát biểu tại buổi làm việc

 

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền phát biểu chỉ đạo

Phó giám đốc Dự án KeXim1 báo cáo tình hình thực hiện dự án

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đ/c PCT UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao UBND các huyện, thị xã: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Bỉm Sơn trên cơ sở phạm vi, mốc mặt bằng đã được bàn giao, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quản lý theo giai đoạn, gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa trước ngày 03/12/2020 để tổng hợp, gửi Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến chấp thuận, làm cơ sở cho UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án.

2. Về kinh phí GPMB: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng để GPMB cho Tiểu dự án theo đúng cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ các nguồn của tỉnh trong năm 2020 và 2021; trước mắt nguồn kinh phí đã giao năm 2020 ưu tiên GPMB phục vụ khởi công tại đầu mối sông Lèn thuộc địa bàn huyện Nga Sơn vào ngày 25/12/2020.

3. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa khẩn trương đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư công tác GPMB của Tiểu dự án, gửi Sở Tài chính để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Bỉm Sơn, trên cơ sở diện tích được bàn giao đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020, cập nhật năm 2021 đối với phần diện tích tăng thêm so với kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

5. Đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét điều chỉnh, bổ sung phần diện tích sử dụng đất, kinh phí GPMB tăng thêm và kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư công tác GPMB của Tiểu dự án đảm bảo theo quy định.

Thông tin về cuộc họp được Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa phát trên Chương trình thời sự tối 27/11/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=zaVOuvhCsp0&feature=youtu.be 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác