Trang chủTin tức - Sự kiện

Công tác thi công của 17 gói thầu thuộc Hợp phần 1 - dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2)

Tính đến hết tháng 12/2017 tiến độ thực hiện của Hợp phần 1 của dự án chi tiết như sau:

- Khối lượng thi công của 08 gói thầu đợt 1 đạt 92,3%, trong đó có 04 gói thầu đã hoàn thành toàn bộ theo đúng tiến độ.

- Khối lượng thi công của 09 gói thầu đợt 2 đạt 46%, trong đó gói thầu KT1- " cống Diễn Thành đã thi công được 76,6% khối lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế của các công trình đang thi công:

Kênh N2 - gói thầu KN9
Kênh N2 - gói thầu KN9
Kênh N2 - gói thầu KN8
Kênh N2 - gói thầu KN8
Kênh N26 - gói thầu KN18
Kênh N26 - gói thầu KN18
Kênh N19 - gói thầu KN7
Kênh N19 - gói thầu KN7
Kênh N13 - gói thầu KN6
Kênh N13 - gói thầu KN6
Kênh Khe Khuôn - gói thầu KN3
Kênh Khe Khuôn - gói thầu KN3
Cống Diễn Thành - gói thầu KT1
Cống Diễn Thành - gói thầu KT1
Họp với Tư vấn quốc tế về tiến độ thực hiện dự án
Họp với Tư vấn quốc tế về tiến độ thực hiện dự án

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác